Osuuskunta Helsingin valokuidut

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste sekä ohjeet rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeuden käyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä

Osuuskunta Helsingin valokuidut

Y-tunnus 2613824-3

Yhteysosoite rekisteriä koskevissa asioissa

Osuuskunnan tiedotus: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rekisterin nimi

Osuuskunta Helsingin valokuidut jäsenluettelo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tietoja kerätään

  • Osuuskuntalain (421/2013) 14 § edellyttämän jäsenluettelon ylläpitämiseksi
  • osuuskunnan jäsensuhteiden hoitamiseksi (kuten tiedottaminen osuuskunnan toiminnasta) sekä
  • jäsenpalvelujen toteutusta, kehittämistä ja markkinointia varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • henkilön koko nimi ja osoite
  • syntymäaika
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • mahdollinen merkintä tietojen käytön rajoittamisesta (kielto-oikeus)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja ei hankita ulkoisista lähteistä. Tiedot kerätään jäsenhakemuksesta tai vastaavalla tavalla suoraan henkilön itsensä rekisterinpitäjälle ilmoittamana.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käsittelevät ainoastaan osuuskunnan hallitus ja sen valtuuttamat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten osuuskunnan tehtävien hoitamiseen.

Manuaalinen aineisto hävitetään asianmukaisesti kun se on käsitelty.

Sähköisesti tallennettuihin tietoihin on pääsy ainoastaan niiden käsittelyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Tiedot ja niiden varmuuskopiot tallennetaan huolellisesti ylläpidettyyn tietojärjestelmään, joka on teknisesti suojattu valtuudettomalta käytöltä käyttäjätunnistuksella, käyttöoikeuksien hallinnalla, pääsynrajauksin ja suorittamalla
ohjelmistojen tietoturvapäivitykset säännöllisesti ja viipymättä.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on Henkilötietolain (523/1999) 26 § ja 30 § mukainen on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja, sekä kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää tämän rekisteriselosteen kohdassa Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa nimetyille henkilöille.


Viimeisin päivitys 30.6.2014.