This site uses cookies to ensure the functionality.

Osuuskunta Helsingin valokuidut

Kaupunki on vahvistanut sijoitusluvan

Valokuituhankkeemme konkreettinen toteutus voi nyt alkaa, sillä Helsingin kaupunki on vahvistanut valokuituverkkomme sijoitusluvan. Kiitos kaupungille hyvästä yhteistyöstä ja alueen asukkaille kärsivällisestä odotuksesta!

Olemme lähettäneet laajemman tiedotteen jäsenillemme. Tiedote sisältää muunmoassa sijoitusluvan mukaisen valokuitukaapeleiden runkoreittien kartan. Siinä on huomioitu asuintalojen lisäksi koululle, kirjastolle ja Nuoli-puiston kerhotaloon suunniteltu reitti. Haluamme osoittaa tällä, että osallistumme aktiivisesti kaupunkisuunnitteluun ja että olemme mukana kehittämässä parempaa Helsinkiä asukkaille.
 
Osuuskunnan kokous päättää rakennustyön käynnistämisestä

Osuuskunnan hallitus voi sijoitusluvan vahvistumisen myötä viedä loppuun tarjouskeskustelut kolmen eri urakoitsijaehdokkaan kanssa. Tämän jälkeen tarjoukset esitellään osuuskunnan jäsenille.

Liittymän hinta ja nettipalvelut

Valokuituliittymän hinta tulee olemaan alkuperäisen tavoitteen mukainen 1500 euroa, jos riittävän moni hankkii valokuituliittymän nyt rakennusvaiheessa. On siis tärkeää, että puhutte nyt naapurienne kanssa hankkeesta!

Hallitus on jatkanut keskusteluja myös netti- ja tv-palvelujen tuottajien kanssa. Näiden tuloksista tiedotetaan erikseen, kun neuvottelut on saatu valmiiksi.

Tämä on lyhennelmä tiedoitteesta. Tiedotteen saa kokonaisuudessaan jäsenet tai jos on ilmoittanut s-postiosoitteensa osuuskunnalle.

julkaistu 28.5.2015